: DEFINÍCIA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

Najlepšia pôvodná slovenská kniha: musí mať ISBN a musí byť vydaná slovenským autorom alebo autorom so slovenským občianstvom v slovenčine. Autor nemusí žiť alebo sa dlhodobo zdržiavať na území Slovenskej republiky, musí však byť jej občanom.

Najlepšia pôvodná slovenská poviedka: musí sa nachádzať v knihe alebo v e-knihe s ISBN alebo v tlačenom alebo elektronickom periodiku s ISSN, musí byť slovenským autorom alebo autorom so slovenským občianstvom v slovenčine. Autor nemusí žiť alebo sa dlhodobo zdržiavať na území Slovenskej republiky, musí však byť jej občanom.

Najlepšia (domáca) detská alebo YA kniha: obsahovo musí ísť o detské knihy, knihy pre mládež alebo knihy pre dospievajúcu mládež. Kniha musí obsahovať prvky fantastiky.

Najlepší pôvodný domáci fantastický film: musí ísť o domáce alebo koprodukčné kinematografické audiovizuálne dielo s jednotným dejom a s rozsahom dlhším než 10 minút. Dielo musí spĺňať náležitosti fantastického žánru.

Najlepšia obálka alebo ilustrácia od domáceho výtvarníka: musí ísť o maľbu, grafiku, koláž alebo ilustráciu od domáceho výtvarníka, občana SR k domácemu alebo prekladovému dielu (kniha, e-book, periodikum, elektronické periodikum, komiks) v rámci fantastiky alebo o plagát k udalosti v rámci fantastiky (stretnutie, súťaž, con).

Najlepší domáci web/blog: musí ísť o blog alebo web zameraný prevažne na fantastický žáner s jazykom slovenským.

Najlepšie vydavateľstvo: Musí ísť o vydavateľstvo vydávajúce domáce alebo prekladové tituly s ISBN.

Najlepšia teoretická práca: musí ísť o literárnu alebo audiovizuálnu prácu rozširujúcu alebo sumarizujúcu teoretické základy fantastiky. Dielo musí byť uverejnené v pôvodnom slovenskom jazyku.

Sieň slávy: Do siene slávy môže byť uvedený človek, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre domácu slovenskú fantastiku bez ohľadu na jeho pole pôsobnosti. Cena môže byť udeľovaná aj in memoriam.